Νέα από τις ανασκαφές της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (2023) 12

Γόρτυνα, Κρήτης. Αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου της Padova στο Nαό του Απόλλωνα Πυθίου.

Gort Fig.1


Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023, η διεθνής ερευνητική ομάδα που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Padova (διευθυντής Jacopo Bonetto), σε συνεργασία με την ΙΑΣΑ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, ομάδα η οποία δραστηριοποιείται στο Ιερό του Απόλλωνα Πυθίου στη Γόρτυνα, συνέχισε τη μελέτη, τεκμηρίωση και καταγραφή της κεραμικής από την περιοχή του Ιερού και ολοκλήρωσε την αρχιτεκτονική αποτύπωση των δομών του Ναού.

Gort Fig.2


Ειδικότερα, η προσοχή στράφηκε στην εξέταση ευρημάτων, που εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφικές εργασίες των προηγούμενων ετών, και τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 10ου και του 7ου αιώνα π.Χ. Η μελέτη αυτή επιτρέπει νέες ερμηνείες για τις προγενέστερες φάσεις της κατασκευής του λατρευτικού κτηρίου, γνωστό ήδη από προηγούμενες μελέτες.

Gort Fig.3


Χάρη σε αυτά τα αποτελέσματα, είναι πλέον δυνατή η εξέταση της χρήσης του χώρου του Ιερού σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και πιο συγκεκριμένα κατά το πρώτο μισό της πρώτης χιλιετίας π.Χ. και, έτσι δύναται να προταθούν νέες αναγνώσεις και ερμηνείες των γεγονότων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της πόλης της Γόρτυνας. 

Gort Fig.4


Μεταξύ των πολυάριθμων ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν, ο αποθέτης θεμελίωσης που βρέθηκε στο εσωτερικό του σηκού του ναού είναι αναμφίβολα εξαιρετικής σημασίας: εκτός από θραύσματα οστών ζώων και άνθρακα, ανασύρθηκαν μερικά θραύσματα που ανήκουν σε ένα μελαμβαφές μόνωτο κύπελλο, το οποίο, χάρη σε παράλληλα από άλλα κρητικά σύνολα, μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ του πρώτου μισού και των μέσων του 7ου αιώνα π.Χ..

Gort Fig.5


  Aρχείο

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia