Αρχεία

Αρχεία

Στα αρχεία της ΙΑΣΑ φυλάσσεται τεκμηρίωση που αφορά στις ιταλικές έρευνες στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο, την Κυρηναϊκή, το Ιράκ, την Τυνησία και την Τουρκία, που πραγματοποιήθηκαν από το 1884 και μετά: 121.000 φωτογραφίες, 18.750 διαφάνειες, 7.500 σχέδια, 37.400 δελτία ευρημάτων, ημερολόγια ανασκαφής, εκθέσεις ανασκαφών, επιφανειακών ερευνών και ταξιδιών, θεσμικά, διοικητικά και προσωπικά έγγραφα.

Τα αρχεία είναι δημόσια και σε ελεύθερη χρήση, με εξαίρεση τα αντίγραφα των εγγράφων της ιταλικής εφορείας αρχαιοτήτων της Δωδεκανήσου, που είναι προσβάσιμα έπειτα από έγκριση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού στο οποίο ανήκουν. Το δικαίωμα δημοσίευσης απογράφων εγκρίνεται από την ΙΑΣΑ.

Το 2017 ξεκίνησε η ψηφιοποίηση των αρχείων για την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχείων του Υπουργείου Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων και Τουρισμού.

 

archivio foto300Το Φωτογραφικό Αρχείο της Σχολής έχει στην κατοχή του σήμερα περίπου 115.000 φωτογραφίες και αρνητικά, διαφόρων τύπων ανάμεσα στα οποία 8.000 υάλινα και πάνω από 17.000 διαφάνειες. Στα αρχεία φυλάσσονται επίσης 37.400 δελτία ευρημάτων, ημερολόγια ανασκαφών, εκθέσεις ανασκαφών, επιφανειακών ερευνών και ταξιδιών, δημόσια, διοικητικά και προσωπικά έγγραφα.

Αίτηση για έγγραφα

archivio disegniΤο Αρχείο Σχεδίων έχει στην κατοχή του πάνω από 7.000 γεωγραφικούς χάρτες και σχέδια διαφόρων σχημάτων και τύπων που τεκμηριώνουν τις ανασκαφές που έχει πραγματοποιήσει η Σχολή στις διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας.

Αίτηση για σχέδια

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia