Σε προετοιμασία

Υπό έκδοση

Supplementi dell'Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente

1. E. Greco - A. Rizakis (επιμ.), Gli Achei in Grecia e in Magna Grecia: nuove scoperte e nuove prospettive, Atti del Convegno Internazionale (Aighion, 12-13 dicembre 2016), ASAtene suppl. 3, 2019

 

2. F. De Stefano, L’immagine e il contesto. Produzioni figurative e immaginario sociale nelle comunità della Siritide e del Metapontino, ASAtene suppl. 4, 2019

 

3. F. Berti (επιμ.), Forme del sacro. Scritti in memoria di Doro Levi, ASAtene suppl. 5, 2019

 

Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente

1. XXVIII. J. Bonetto - D. Francisci - S. Mazzocchin, Gortina IX. Il teatro del Pythion. Scavi e ricerche 2001-2013, Atene-Roma 2019

 

2. XXIX. L. Girella - I. Caloi, Kamilari I. Una necropoli di tombe a tholos nella Messarà (Creta), Atene-Roma 2019

 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia