Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές διατριβές

ΗΙταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με ιταλικές Σχολές εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στην Αρχαιολογία, την Ιστορία της Τέχνης, την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τα Πολιτιστικά Αγαθά, τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τις Σπουδές της Αρχαιότητας, την Ιστορία.

Η ΙΑΣΑ μπορεί να δεχθεί στην Αθήνα δέκα υποψήφιους διδάκτορες κάθε χρόνο: πέντε το τετράμηνο Μαρτίου – Ιουνίου και πέντε το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Στους υποψήφιους διδάκτορες προσφέρεται φιλοξενία (μονόκλινο δωμάτιο με μπάνιο και χρήση κουζίνας), επιστημονική και εκπαιδευτική βοήθεια, δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και υποχρεωτικών σεμιναρίων, πρόσβαση στα αρχεία και τη βιβλιοθήκη όλο το εικοσιτετράωρο, δελτίο δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ελλάδας, αιτήσεις στις ελληνικές αρχές για άδειες μελέτης και δημοσίευσης, πιθανή συμμετοχή στις ανασκαφές και στις επιφανειακές έρευνες με άδεια ή συνεργασία των ελληνικών θεσμών, δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων και μονογραφιών στις σειρές που εκδίδει η ΙΑΣΑ.

Στους υποψήφιους διδάκτορες με υποτροφία απαιτείται μια μηνιαία εισφορά 250 ευρώ ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες χωρίς υποτροφία γίνονται δεκτοί δωρεάν. Τα έξοδα ταξιδιών και συντήρησης επιβαρύνουν τους υποψήφιους διδάκτορες.

Για να γίνουν δεκτοί στην εκπαίδευση υποψήφιου διδάκτορα στην ΙΑΣΑ απαιτείται ένα πρωτόκολλο συνεργασίας της Σχολής εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με την ΙΑΣΑ και μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση carmelo.dinicuolo@scuoladiatene.it μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου ή του Ιουνίου κάθε έτους, αντιστοίχως για το πρώτο ή το δεύτερο τετράμηνο. Οι επιλεγέντες από το Επιστημονικό Συμβούλιο υποψηφίους θα λαμβάνουν γνώση εντός του μηνός Φεβρουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους.

Έντυπο Σύμβασης Διδακτορικού

word iconΈγγραφο πρωτοκόλλου συνεργασίας για Διδακτορική διατριβή

Έντυπο αίτησης

word iconΑίτηση εισαγωγής για Διδακτορική Διατριβή

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia