Μελέτες σε Εξέλιξη

Ο ι Σπουδαστές, οι Post Doc και οι Υποψήφιοι Διδάκτορας της  Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών 2020-21

foto allievi 2020

Από αριστερά προς τα δεξιά: Luca Salvaggio (Σπουδαστής 2ου έτους), Valentina Vari (Σπουδάστρια 2ου έτους), Barbara Carè (Post-Doc), Emanuele Papi (Διευθυντής ΙΑΣΑ),

Sebastiano Maltese (Σπουδαστής 2ου έτους), Lucrezia Mastropietro (Σπουδάστρια 1ου έτους), Paolo Baronio (Post-Doc), Nicola Nenci (Υποψήφιος διδάκτορας).

 

Στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών λειτουργούν οι παρακάτω σπουδές:

  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Sebastiano Paolo MALTESE
I tetradrammi di Leontinoi. Dinamiche produttive e storico-artistiche

Luca SALVAGGIO
Gortina, Creta. Un santuario in proprietà Phrisoulis sulla collina di Prophitis Ilias

Valentina VARI
Atene romana: le basi di statua di età giulio-claudia

 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ACCADEMIA DEI LINCEI)

Δρ Paolo BARONIO
Piazze curvilinee e corti 'a sigma' nelle città tardoantiche di Grecia e Balcani meridionali & Le colonne d'acanto in Grecia e a Roma

Δρ Barbara CARÈ
Megarikà thrausmata: problemi di quantificazione, classificazione ed interpretazione del materiale ceramico dalle ricerche di superficie nella Megaride occidentale

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Δρ Nicola NENCI (Università degli Studi di Perugia)
La Tela Vuota. Una proposta per ridisegnare la topografia di Sparta antica

 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia