Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Έπειτα από πρόταση του Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, το Επιστημονικό Συμβούλιο, στη συνεδρία της 8ης Οκτωβρίου 2009, και το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 26ης Μαρτίου 2010, επικύρωσαν, αρχίζοντας από το 2010, την πραγματοποίηση στην ΙΑΣΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Έτσι, για το έτος 2019, προκηρύσσεται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη μελέτη και την ανάλυση της κεραμικής παραγωγής στη Φαιστό, στη μνήμη του καθ. Vincenzo La Rosa με τίτλο:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΤΡΟΧΟ:

η κεραμική παραγωγή στη Φαιστό από τα τέλη 4ης μέχρι τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Θέσπιση του προγράμματος

Θεσπίζεται στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών για το έτος 2019 ένα Πρόγραμμα Προχωρημένης Εκπαίδευσης  με τίτλο «Από τη μήτρα στον κεραμικό τροχό: η κεραμική παραγωγή στη Φαιστό από τα τέλη της 4ης μέχρι τα μέσα της 2ης χιλιετίας» στη μνήμη του καθ. Vincenzo La Rosa.

H ΙΑΣΑ αφιερώνει αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη μνήμη του Vincenzo La Rosa, διευθυντή της ιταλικής αποστολής στη Φαιστό από το 1977 μέχρι το 2013 και καθηγητή Αιγαιακής Αρχαιολογίας στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών μέχρι το 2004, και ευχαριστεί την καθ. Tina Argentino La Rosa για την ευγενή οικονομική συνεισφορά της για αυτό τον σκοπό.

Το Ίδρυμα, έδρα του Προγράμματος, είναι η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, στην έδρα της στην Αθήνα, στην οδό Παρθενώνος 14, 117 42 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια οκτώ (8) ημερών, από τις 2 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2019

 

Στόχοι του προγράμματος

Η μελέτη της κεραμικής αποτελεί ένα προνομιακό παρατηρητήριο για την ανασύνθεση των πολιτισμών του παρελθόντος γιατί εκτός από το ότι επιτρέπει την ένταξη των ευρημάτων σε ένα πλαίσιο σχετικής (τυπολογική και υφολογική μελέτη) και απόλυτης (διαμέσου εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων όπως η θερμοφωταύγεια) χρονολόγησης, μας επιτρέπει να διασαφηνίσουμε τη λειτουργία για την οποία προορίζονταν οι χώροι (διαμέσου συνδέσεων συνόλων και αεριοχρωματογραφικών αναλύσεων), τις σχέσεις ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων (με τη μελέτη της κίνησης των τελικών προϊόντων και/ή την τεχνογνωσία), τους μηχανισμούς διαμέσου των οποίων καθόριζαν την πολιτισμική ταυτότητα.  Η κεραμική προσφέρει, επίσης, πολύτιμη βοήθεια στην ανασύνθεση των διαδικασιών δημιουργίας των αρχαιολογικών στοιχείων (κατάσταση διατήρησης των ευρημάτων).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν μια από τις περισσότερο πλήρεις κεραμικές ακολουθίες της Μινωικής Κρήτης, εκείνη της Φαιστού, που τεκμηριώνει ιδιαίτερες τεχνικές χειροποίητης και τροχήλατης παραγωγής.

Αποδέκτες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους κατόχους τριετούς πτυχίου στα Πολιτιστικά Αγαθά και/η στη Φιλοσοφική, πτυχίου Magistrale (ή πτυχίου πριν από το ΠΔ 509) στη Φιλοσοφική, την Αρχαιολογία, καθώς και στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα τριετούς πτυχίου στα Πολιτιστικά Αγαθά και τη Φιλοσοφική και έχουν ήδη περάσει την εξέταση του μαθήματος της προϊστορίας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιεχόμενο του Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο μαθημάτων 12 ωρών, 18 ώρες επισκέψεων με ξενάγηση σε αρχαιολογικές ανασκαφές, 60 ώρες εργαστηρίου μελέτης της κεραμικής, 5 ώρες πειραματικής αρχαιολογίας στο εργαστήρι του αγγειοπλάστη Βασίλη Πολιτάκη.

Τα μαθήματα διδασκαλίας, το διδακτικό Πρόγραμμα των οποίων θα καθοριστεί πριν από την έναρξη του Προγράμματος, θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα

  1. Η κεραμική στην αρχαιολογία
  2. Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας της κεραμικής
  3. Ιστορία της μινωικής κεραμικής

 

Πριν από την άμεση εξέταση της κεραμικής των διαφόρων χρονολογικών περιόδων θα προηγηθεί επίσκεψη με ξενάγηση στις προθήκες του Μουσείου Ηρακλείου. Για κάθε φάση  -Πρώιμη, Μέση και Ύστερη εποχή του Χαλκού- θα πραγματοποιηθεί ένα μάθημα στο οποίο θα συζητηθούν τα πιο αμφισβητούμενα στο διεθνές διάλογο θέματα σχετικά με συγκεκριμένες τεχνοτροπίες ή συνολικές παραγωγές.

Όργανα

Συντονιστής του Προγράμματος θα είναι η καθ. Simona Todaro, του Πανεπιστημίου της Κατάνης.

Εγγραφή

Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται η πρόσβαση έπειτα από επιλογή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται παρακάτω.

Οι τίτλοι που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην επιλογή για την εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι:

-πτυχίο magistrale (ή πριν από το ΠΔ 509) στη Φιλοσοφική και/ή στην Αρχαιολογία

-πτυχίο στα Πολιτιστικά Αγαθά

-επιτυχία στην εξέταση του μαθήματος προϊστορίας και πρωτοϊστορίας και εγγραφή σε πρόγραμμα πτυχίου τριετούς φοίτησης στα Πολιτιστικά Αγαθά και/ή στη Φιλοσοφική.

Διαθέσιμες θέσεις

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι έξι (6)

Αίτηση συμμετοχής στην επιλογή για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Η αίτηση συμμετοχής στην επιλογή για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα, απευθυνόμενη στον Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, με συμπληρωμένο το συγκεκριμένο έντυπο που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.scuoladiatene.it, FORMAZIONE/Master, θα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση master@scuoladiatene.it  μέχρι την 31η Μαρτίου 2019.

Μια επιτροπή διορισμένη από τον Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των βιογραφικών που θα παρουσιαστούν από τους υποψηφίους μαζί με μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η κατάταξη των εισακτέων θα αναρτηθεί στις 15 Απριλίου 2019 στον ιστότοπο της Σχολής στη διεύθυνσηhttp://www.scuoladiatene.it.

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες θα ανακοινώνεται αποκλειστικά με ειδοποίηση στον ιστότοπο της Σχολής στη διεύθυνση http://www.scuoladiatene.it., FORMAZIONE/Master.

Δεν θα γίνουν προσωπικές ανακοινώσεις.

Τρόποι επιλογής για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Η επιλογή των υποψηφίων για την εγγραφή στο Πρόγραμμα συνίσταται στην αξιολόγηση του βιογραφικού και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανάρτηση της κατάταξης

Η κατάταξη των εισακτέων θα αναρτηθεί στις 15 Απριλίου 2019 στον ιστότοπο της Σχολής στη διεύθυνση http://www.scuoladiatene.it

Εγγραφή των εισακτέων στον Πρόγραμμα

΄Επειτα από την ανάρτηση της κατάταξης, οι εισακτέοι στο Πρόγραμμα θα πρέπει να παρουσιάσουν αίτηση εγγραφής, απευθυνόμενη στον Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, συμπληρωμένη στο συγκεκριμένο έντυπο που θα διατίθεται στη διεύθυνση http://www.scuoladiatene.it μετά την επιλογή των υποψηφίων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

- φωτοτυπία τεκμηρίου ταυτότητας

- αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της πληρωμής για την εισαγωγή.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί στην αρμόδια Γραμματεία του Προγράμματος στη διεύθυνση master@scuoladiatene.it  μέχρι την 8η Απριλίου 2019.

Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω θα θεωρηθεί ότι έχουν παραιτηθεί.

Ποσό εγγραφής

Το ποσό εγγραφής στο πρόγραμμα είναι 400,00 €  (τετρακόσια ευρώ)

Έξοδα που επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα

Επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα τα έξοδα ταξιδίου (A/R) για την άφιξη στην έδρα του Προγράμματος (οδός Άλμπερ 17, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα), και το δείπνο.

Ο συμμετέχων πρέπει να παρουσιαστεί στην έδρα της οδού Άλμπερ 17, στο Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ, μέχρις τις 17.00 της 2ας Ιουνίου 2019.

Έξοδα που επιβαρύνουν την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Το ποσό συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προχωρημένης Εκπαίδευσης προβλέπει την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής (πρόγευμα και γεύμα), διδασκαλίας, διδακτικού υλικού, πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι η καθ. Simona Todaro του Πανεπιστημίου της Κατάνης.

Υπεύθυνος της επεξεργασίας  είναι η Angela Dibenedetto, αρχιτέκτονας ΙΑΣΑ.

Πληροφορίες: master@scuoladiatene.it

Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών δηλώνει ότι θα σεβαστεί το απόρρητο των πληροφοριών που θα δοθούν από τους υποψηφίους: όλα τα στοιχεία που θα δοθούν θα υποστούν επεξεργασία μόνον για λόγους σύμφυτους και λειτουργικούς της επιλογής και της πιθανής διαχείρισης της σχέσης με τη Σχολή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Ο Διευθυντής

Καθ. Emanuele Papi

 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia